Izvedi neki trik za nas preostale…

Katkada se ne da progovoriti, jer je vreme isukalo mač… a ti stojiš, možda u pokretu, ali si zabeležen u nekom drugom životu. Ili jednom od onih života. Koji se, verovatno, živi na usporenom snimku. Znate, meni nije otišao jedan pesnik, mornar čijeg mora nema,...