Vreme, granice… i pogled u nebo.

Da li je ovo vreme koje postavlja oštre, nepremostive granice? Ili vreme koje granice zauvek briše? A granice ne vidimo. Jer se ne krećemo. Vrtimo se u krug. Oko sopstvene ose. Oko tačke koja nam je tamo negde, daleko, određena. Sada je naslućujemo. Živimo nadaljinu....